Inscrición o prazo remata o 20 de setembro

MODALIDADE PRESENCIAL

 

< 12 de setembro > 13 de setembro
Psicólogos/as colexiados/as 50 € 70 €
Estudantes (Grao, Máster, Doutouramento) 30 € 40 €
Colexiados/as en desemprego 30 € 40 €
Psicólogos/as non colexiados/as 70 € 90 €

MODALIDADE ONLINE

 

< 12 de setembro > 13 de setembro
Psicólogos/as colexiados/as 45 € 65 €
Estudantes (Grao, Máster, Doutouramento) 25 € 35 €
Colexiados/as en desemprego 25 € 35 €
Psicólogos/as non colexiados/as 65 € 85 €

A inscrición pode realizarse a través do correo electrónico do COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitindo o boletín de inscrición xunto coa copia da transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia na conta corrente IBAN Nº ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA, ou a través da sede electrónica do COPG.

  • Respectarase rigorosamente a orde de entrada das inscricións realizadas.
  • As Xornadas terán un mínimo de asistentes, podendo suspendelas o Colexio no caso de non obter un número de suficientes inscricións.
  • Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por e-mail a admisión ou non admisión.
  • Entregarase o correspondente certificado de asistencia, para o que será necesario ter asistido ao 80% da duración da sesión.
  • Non se poderá anular a inscrición nin se devolverá o importe da matrícula fóra do prazo sinalado para a inscrición.
  • Deberase estar ao corrente no pago das cotas colexiais. Para as tarifas de demandante de emprego, axuntarase informe de situación administrativa actual ou informe de demandante de emprego, asinado pola persoa responsable da oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia con data actual e a tarxeta de demandante de emprego. Para as tarifas de estudante achegarase copia da matriculación no curso actual.
  • Último día de inscrición: 20 de setembro de 2022. AMPLIADA A INSCRICIÓN, ÚLTIMAS PRAZAS DISPOÑIBLES